Nieuws uit 2014


 

Nieuws opening dec 2014Emilie Cummings opent de expositie in het
Van Heeckerenhuis 

Wassenaar = Dorp van kunstenaars

Uit: www.wassenaarders.nl van 15 december 2014.

,,Mooi'' en ,,Cool'' zijn termen die herhaaldelijk voorkomen in het gastenboek van de expositie van Ars et Studium. Één toeschouwer vatte de tentoonstelling in telegramstijl samen: Wassenaar = kunstdorp. Niet alleen bezoekers, maar ook de vereniging van amateur kunstenaar kan tevreden terugzien op de vier dagen dat de werken van de leden werden tentoongesteld. Iedere dag wisten tientallen mensen de weg te vinden naar het Van Heeckerenhuis, nadat de opening op woensdagavond al meer dan honderd bezoekers trok.

Toen sprak de Wassenaarse Emilie Cummings in haar openingsspeech van ,,kunstenaar tot kunstenaar''. Een mooier compliment konden de leden van de vereniging eigenlijk niet krijgen. Emilie Cummings is een professionele beeldend kunstenares die in andere landen bekroond is voor haar beelden. De leden van Ars et Studium hebben ,,honderdduizend bezigheden naast het kunstenaarschap,'' aldus Emilie Cummings.

Zij prees de amateur kunstenaars omdat ze zich kwetsbaar durven opstellen als ze ,,producten van zichzelf aan de wereld laten zien.'' De kunstenares was onder de indruk van van de kwaliteit van de tentoonstelling.

Emilie had niet alleen wijze raad voor haar collega-kunstenaars. Bij een expositie zijn ook de kijkers belangrijk en dus richtte zij zich ook tot hen: ,,Een van de valkuilen bij het kijken naar kunst is het idee dat we meteen een mening moeten hebben over een kunstwerk. Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een kunstwerk staan. Dat heeft te maken met angst en onzekerheid. De drang tot oordelen bederft eigenlijk het kijkplezier. Probeer een schilderij of object te benaderen met nieuwe vragen en met een open vizier. Bijvoorbeeld: Waarom die kleur, waarom die compositie.....''

Indachtig deze woorden mocht het een prestatie heten, dat bezoekers vaak meer dan tien seconden over hadden om een van de tientallen werken te aanschouwen.

 


 

Welkom in ons atelier

Uit: De Wassenaarse krant van 3 december 2014.

Ars et Studium, de Wassenaarse vereniging van amateur beeldende kunstenaars, heeft ruimte voor nieuwe leden. En er is een goede gelegenheid om kennis te maken. De tentoonstelling van werk van de leden staat voor de deur. Tijd dus voor een bezoek aan het atelier.

Daar doet de zon, op deze vrijdag in november, wanhopige pogingen om alle uithoeken van de ruimte te belichten. "Echt beeldhouwen is hier lastig, want dat geeft teveel stof", zegt voorzitter Maggie Westera als zij de blik van de bezoeker volgt. Staande achter haar nieuwste schepping vinden haar handen geen rust, als zij vertelt waar de vereniging dan wél mee bezig is in het Van Heeckerenhuis.

"Schilderen, boetseren, tekenen, etsen, papier-maché... zeg maar allerlei vormen van beeldende kunst. De vereniging telt ruim tachtig leden. Ze zijn van alle leeftijden, van schooljeugd tot hoogbejaarden. De leden zijn verdeeld over studiegroepen en ze worden begeleid door ervaren en geschoolde kunstenaars", zegt Maggie Westera.

Maggie, die opgroeide in Engeland, is inmiddels zestien jaar lid van Ars et Studium. Haar huwelijk met een Nederlandse man bracht haar naar Wassenaar. Boetseren deed zij al in haar jeugd en de kunstnijverheid heeft haar nooit losgelaten.

Penningmeester Charles van Steenderen de Kok kan daarentegen een laatbloeier worden genoemd. Een half jaar geleden kwam hij via de Vrijwilligerscentrale binnen bij de kunstenaarsvereniging met de tekst: "Ik heb iets met cijfers, maar helemaal niets met kunst." Nu is Charles niet weg te slaan uit het Van Heeckerenhuis, als hij daar op donderdagavond bezig is met tiffany, een techniek met gekleurd glas. "Dit werkt heel aanstekelijk", zegt Charles, terwijl elders in het atelier een viertal dames zit te boetseren.

Bezoekers van de expositie zijn dus gewaarschuwd.

Op woensdag 10 december verricht de Wassenaarse kunstenares Emilie Cummings 's avonds om acht uur de officiële opening in het atelier van Ars et Studium in het Van Heeckerenhuis aan de Van Heeckerenstraat in Wassenaar. Daarna duurt de expositie van donderdag 11 december tot en met zondag 14 december, van twaalf tot vijf uur 's middags.

 

Nieuws ons atelier

Voorzitter Maggie Westera en penningmeester Charles van Steenderen de Kok in het atelier
van hun vereniging.


 

Nieuws etsles

Proefcursus Etsen bij Ars et Studium

Uit: De Wassenaarse krant van 22 oktober 2014.

De opmerking ‘Ik kan niet tekenen’ is een echte uitdaging voor docent Wierd Wagenmakers. “Dan kan ik cursisten nog wat leren,” zegt hij. “Eigenlijk zeggen ze, ‘Ik heb nooit goed leren kijken’.” Hij is als kunstenaar gespecialiseerd in etsen en daarin biedt hij in november een proefcursus aan bij Ars et Studium in het Van Heeckerenhuis.

"Het voordeel van etsen is, dat je daarvoor helemaal niet hoeft te kunnen tekenen." Etsen blijkt vooral interessant voor de meer technisch geïnteresseerde  cursisten, want er is heel veel mogelijk, van verschillende vernissen, die je kunt gebruiken, tot het materiaal waarmee je de etsplaat bewerkt. Tijdens het etsen ontdek je steeds weer nieuwe mogelijkheden om bepaalde effecten te creëren. "Je krijgt er wel vieze handen van, maar daarvoor heb ik garagezeep." In het kort bewerk je bij een eenvoudige ets een zinkplaat totdat deze glad is en mooie ronde hoekjes heeft. Je brengt daarop een laagje vernis aan, waarin je met een etsnaald een voorstelling krast. Vervolgens gaat de plaat in een zuurbad, waarbij de groefjes worden uitgebeten. Dan breng je verf aan tot in de groefjes en verwijdert de overtollige verf van de plaat. Tenslotte leg je vochtig papier op de zinkplaat en drukt de voorstelling af met behulp van de hogedruk etspers. Het fascinerende aan etsen is dat het altijd een verrassing blijft hoe de ets er afgedrukt op papier uit komt te zien én het feit dat de voorstelling altijd in spiegelbeeld uit de pers komt rollen. "Zo komt het voor dat cursisten, eigenlijk zonder dat ze het in gaten hebben, van een simpel motief iets heel moois maken."

De  proefcursus van Wierd Wagenmakers vindt plaats van 4 tot 25 november tijdens reguliere cursus van 13:30 tot 16:00 uur en kost 49,- euro. Van elke ets kunnen de cursisten enkele afdrukken meenemen naar huis. Mocht er geen plaats meer zijn in de cursus op de dinsdagmiddag en het interesse erg groot, dan overweegt Wierd om ook op de dinsdagochtend les te gaan geven.

 


Voorjaarstentoonstelling Ars et Studium

Uit: De Wassenaarse Krant van 28 mei 2014.

Op de tweede etage van het van Heeckerenhuis waren afgelopen week tachtig werken van cursisten van Ars et Studium tentoongesteld. Op donderdagavond werd de tentoonstelling geopend en deze was verrassend vanwege de grote verscheidenheid en de kwaliteit van de werken.

Voorzitter Maggie Westera stond tijdens haar toespraak stil bij het overlijden van docent Hiroshi Goto. Hij was een bescheiden en geliefd docent, vertelde Maggie. Bij de Kinder- en Zorgboerderij in Wassenaar hangt een schilderij met koeien, dat onder zijn leiding door een groep cursisten is gemaakt.

De tentoonstelling, die de bestuursleden met zorg hadden ingericht in de twee leslokalen, was zeer divers. Er waren etsen, olieverfschilderijen, aquarellen, keramiek en mixed media. Van een serie werken was de onderwerpkeuze vrij, maar hadden de leerlingen er iets op moeten plakken, zoals een veer. Een aantal werken was ook te koop. “De kwaliteit neemt toe,” gaf cursist Rien Meyerink aan in zijn openingsspeech, “mede dankzij de inzet van de docenten als Wierd Wagenmakers, Neeltje Bangert en Hanny Hazenbroek. Zij laten ons dingen doen die we eerst nog niet konden.” In toekomst zullen de tentoongestelde werken van de vereniging ook op de website van Ars et Studium te zien zijn.

Een hartelijk dankwoord was er voor penningmeester Joke van Willik. Haar werkzaamheden zullen worden overgenomen door Charles van Steenderen de Kok. Bij Ars et Studium zijn er cursussen voor volwassenen, maar ook voor kinderen van 6 tot 12 jaar, van wie er vele bij de opening aanwezig waren. “De vereniging bloeit,” zei Rien, “maar er is nog ruimte voor groei.” De lessen beginnen weer in de week van 1 september 2014.

 

Nieuws opening mei 2014Een inspirerende tentoonstelling


 

Nieuws koeienschilderij
Klik op de foto voor een grotere weergave

De koeien hebben hun bestemming bereikt

Wassenaar, 27 april 2014.
Vandaag is het koeienschilderij onthuld bij de kinderboerderij. Daar waren bijna al de meewerkende schilders aanwezig plus het bestuur van Ars. De voorzitter van de kinderboerderij, Hans Klooster, heeft ook de begeleidend docent Hiroshi Goto herdacht in zijn speech als de bedenker en regisseur van het schilderij.


 


facebook

 

Copyright © 2014 t/m 2020 Ars et Studium
Webdesign: charles @ vansteenderendekok.nl