Lid worden

U kunt zich aanmelden voor één of meer van de studiegroepen door het invullen van het onderstaande formulier. Vul al uw gegevens in en verstuur het formulier. Na ontvangst van de contributie wordt u ingeschreven als lid van onze vereniging en kunt u deelnemen aan één of meer studiegroepen.

Uitschrijven als lid van onze vereniging

Indien u uw lidmaatschap niet meer wilt continueren, dient u dit schriftelijk te melden aan het secretariaat: R. van der Holst, Havenplein 20, 2242 NB Wassenaar of stuur een e-mail naar info@arsetstudium.nl.

Registration

Sign up for one or more courses by completing and sending the form below. Once the form has been sent and the membership fee paid, you will be automatically registered as a member and can take part in the course of your choice.

Ending membership

If you wish to cancel your membership, please do so in writing to R. van der Holst, Havenplein 20, 2242 NB Wassenaar or by e-mail to info@arsetstudium.nl.

Aanmeldformulier lidmaatschap (Registration form membership)

1. Persoonlijke gegevens

2. Keuze studiegroep

Selecteer één of meerdere gewenste en beschikbare studiegroep(en).
De vermelde contributie is voor het seizoen september t/m december 2023.
Wanneer u lopende het seizoen lid wordt, dan berekenen wij een gereduceerde contributie. Vraag de penningmeester om een berekening via ons contactformulier.

3. Contributie betalen

Denk aan onze kortingsregelingen.
Maak de verschuldigde contributie over op ons rekeningnummer
NL 33 INGB 0002 9915 85 t.n.v. Ars et Studium.

Let op: Wanneer wij uw contributie na 5 werkdagen nog niet hebben ontvangen, dan vervalt uw aanmelding en komt uw plaats weer vrij.

Bestaande leden hoeven zich niet elk seizoen opnieuw voor dezelfde studiegroep aan te melden. Uw lidmaatschap wordt elk seizoen automatisch verlengd.

4. De laatste vraag