Veel gestelde vragen (FAQ)

Lid worden na de start van het seizoen
Vraag: Kan ik mij, wanneer het seizoen al is gestart, nog aanmelden als lid of moet ik wachten tot het nieuwe seizoen weer begint?
Antwoord: U kunt na de start van een seizoen op elk moment lid worden door het digitale aanmeldformulier in te vullen. De penningmeester berekent dan een gereduceerde contributie voor u. Vraag de penningmeester naar de gereduceerde contributie via ons contactformulier.

Proeflidmaatschap
Vraag: Is het mogelijk om met een bijeenkomst op proef mee te doen of een proeflidmaatschap te nemen?
Antwoord: Dit is voor volwassenen niet mogelijk. Bent u geïnteresseerd in onze vereniging, kom dan gerust een keer kijken tijdens een van de bijeenkomsten. Voor kinderen van 6 t/m 18 jaar maken we een uitzondering. Zij kunnen wel met één bijeenkomst op proef meedoen en daarna besluiten om lid te worden.

Aantal studiebijeenkomsten
Vraag: Hoeveel studiebijeenkomsten zijn er per seizoen?
Antwoord: Het seizoen januari t/m juni bevat 20 studiebijeenkomsten en het seizoen september t/m december bevat 15 studiebijeenkomsten.

Kortingspas
Vraag: Heeft Ars et Studium een kortingspas voor de aanschaf van materialen?
Antwoord: Ars et Studium heeft voor ieder lid een lidmaatschapspas, waarmee je bij winkels in Wassenaar en omgeving 10 % korting kunt krijgen op de aanschaf van teken-, schilder- en boetseermaterialen..

Beëindiging lidmaatschap
Vraag: Eindigt mijn lidmaatschap automatisch aan het einde van een seizoen?
Antwoord: Uw lidmaatschap wordt aan het einde van het seizoen automatisch verlengd, tenzij wij voor het begin van het nieuwe seizoen een opzegging van het lidmaatschap van u ontvangen. U kunt uw opzegging mailen naar info@arsetstudium.nl of opsturen naar R. van der Holst, Havenplein 20, 2242 NB Wassenaar

Vakantie
Vraag: Ik wil enkele weken met vakantie en zal daardoor een aantal studiebijeenkomsten moeten missen. Kan ik voor de gemiste studiebijeenkomsten een korting op de contributie krijgen?
Antwoord: Helaas kunnen wij in dit geval geen korting geven voor de gemiste studiebijeenkomsten. Zie kortingsregelingen voor de van toepassing zijnde kortingen.

Ziekte
Vraag: Ik ben ziek geweest en heb daardoor meerdere studiebijeenkomsten moeten missen. Kan ik een deel van de contributie terug krijgen?
Antwoord: Wanneer er door ziekte vier of meer aaneensluitende studiebijeenkomsten worden gemist, dan kan een korting op de contributie voor het volgende seizoen bij de penningmeester worden aangevraagd. Gebruik hiervoor ons contactformulier.

Bankrekeningnummer
Vraag: Ik wil de contributie betalen, maar weet het bankrekeningnummer niet?
Antwoord: Ons bankrekeningnummer is NL 33 INGB 0002 9915 85 t.n.v. Ars et Studium.

Frequently asked questions


Becoming a member after the start of the season
Question: Is it possible to join a group once the season has already started, or do I have to wait until the start of the next season?
Answer: You can join any group (provided the group is not already full) at any time during the season by filling in the online registration form. The treasurer will calculate a reduced contribution to compensate the study sessions you have missed. Please use the contact form to request this.

Trial membership
Question: Is it possible for me to participate in one session on a trial basis?
Answer: We do not offer free trial sessions for adults. However you are more than welcome to come and look around while a group is in progress. For the children’s groups (6 to 12 years) a free trial session is possible, after which your child can decide whether or not to join. This also applies to young people (12 to 18 years) who are thinking of joining an adult group
.

Number of sessions
Question: How many sessions are there in a season?
Answer: In principle the spring season (January – June) has 20 sessions and the autumn season (September – December) has 15 sessions. Where a regular session is missed (due to public holiday, absence of supervising artist etc.) we will do our best to arrange an alternative.

Discount on materials
Question: Is it possible for members of Ars et Studium to get a discount on materials?
Answer: In principle, adult members are expected to purchase their own materials. We provide a membership card which entitles members to a 10% discount on art materials in many art supply stores in and around Wassenaar (see reverse of card for participating stores).

End of membership
Question: Does my membership of Ars et Studium end automatically at the end of the season?
Answer: Your membership continues automatically to the next season, unless we receive a written request from you before the start of the new season to end your membership. Please send your request to info@arsetstudium.nl or to the secretary, R. Van der Holst at Havenplein 20, 2242 NB Wassenaar.

Holiday
Question: I will be on an extended holiday and will miss several sessions. Can I get a discount on my contribution?
Answer: Unfortunately we do not give a discount for sessions missed due to holidays, although it may be possible for you make up for missed sessions in another group or in the open studio, provided there is space. Please see the regulations for discounts for more information on what discounts are available and the conditions that apply.

Illness
Question: I have had to miss several sessions for health reasons, is it possible to get a partial refund on my contribution?
Answer: If you have missed four or more consecutive sessions due to illness, you are eligible for a discount on your contribution for the following season. Please arrange this with the treasurer via the contact form.

Bank account number
Question: I would like to pay my membership fee but I don’t know the bank account number?
Answer: The number of our bank account is NL 33 INGB 0002 9915 85, in the name of Ars et Studium.