Kinderen (6 t/m 12 jaar), diverse technieken

In de kindergroepen van Ars et Studium wordt de basis gelegd voor een leven lang plezier in de wereld van beeldend kunst. In een ontspannen en tegelijkertijd uitdagende omgeving leren de kinderen de basisvaardigheden van algemeen kunstzinnige vorming. Tekenen, schilderen, collage en boetseren komen allemaal aan bod, waarbij de deelnemers vooral worden gestimuleerd om goed te leren kijken. Er is vanzelfsprekend volop ruimte voor de eigen creativiteit. Omdat de vereniging het beoefenen van beeldende kunst door kinderen wil stimuleren geven wij een flinke korting op de contributie.

Ben je benieuwd? Kom gerust een keer kijken tijdens een van de bijeenkomsten.
Het meedoen met één bijeenkomst op proef is op afspraak mogelijk, daarna kan besloten worden om lid te worden!

(Adres: Van Heeckerenhuis, Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar)

Children 6 to 12 years, various techniques

The children’s groups at Ars et Studium lay a solid foundation for a lifetime of enjoyment in the world of the fine arts. In an informal yet challenging atmosphere, children are introduced to the basic skills in artistic training, including drawing, painting, collage and clay modelling. And at the heart of each technique: learning to see what you are looking at. Plenty of scope is given for the personal creativity of the individual child. Ars et Studium is keen to encourage children and young people to develop their artistic talents. This is reflected in the considerable discount we give to under 18s on our standard membership fee.

Want to know more? Feel free to drop in and look around.
Participating in one meeting on a trial basis is possible, after which it can be decided to become a member!

(Address: Van Heeckerenhuis, Van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar)

Bijeenkomsten op:

Woensdagmiddag (groep 1)
Tijden: 13.30 – 15.30 uur
Gereduceerde contributie: € 210,= / € 130,= * (januari t/m juni 2023 – inclusief materialen)
Begeleider: Suzanne Banning
Aantal vrije plaatsen: VOL

Woensdagmiddag (groep 2)
Tijden: 16.15 – 18.15 uur
Gereduceerde contributie: € 210,= / € 130,= * (januari t/m juni 2023 – inclusief materialen)
Begeleider: Neeltje Bangert
Aantal vrije plaatsen: VOL

Vrijdagmiddag
Tijden: 16.15 – 18.15 uur
Gereduceerde contributie: € 210,= / € 130,= * (januari t/m juni 2023 – inclusief materialen)
Begeleider: Neeltje Bangert
Aantal vrije plaatsen: VOL

 * Zie ook de kortingsregelingen en de veel gestelde vragen