Suzanne Banning

Suzanne Banning is kunstenaar, art educator en fotograaf. Ze is afgestudeerd aan de Kunstacademie te Arnhem, waar ze de 1e Graads Lerarenopleiding volgde.
Na een jaar lesgeven op een Voorburgse middelbare school vertrok Suzanne voor 16 jaar naar het buitenland, waar ze zich gewijd heeft aan haar eigen werk. Haar medium is experimentele fotografie.

Sinds het najaar van 2016 woont ze in Wassenaar. Suzanne is voorzitter van de Shell Outpost Community Group “Artists International Netherlands”, en is lid van Kunstgroep Wassenaar.

Ze heeft 5 solo-tentoonstellingen gehad en aan ruim 65 groepstentoonstellingen deelgenomen in o.a. galleries in Houston en Dallas (Texas), Los Angeles (Californië), en Siegen (Duitsland), en in het Shanghai Art Museum (China) en het Museo de la Nación (Lima, Peru).

Vanaf 2018 begeleidt Suzanne de schilder- en tekengroep op de maandagavond en vanaf 2020 begeleidt Suzanne de kindergroep op de woensdagmiddag bij Ars et Studium.

Voor meer informatie en een impressie van haar werk: www.suzannebanning.com