Kortingsregelingen

Korting bij snelle betaling
Wanneer u de volledige contributie voor het komende seizoen voor 1 september 2020 betaalt, dan krijgt u € 10,= korting per studiegroep.
Deze korting is te combineren met de andere van toepassing zijnde kortingen.
Deze korting geldt niet voor leden die zich voor de eerste keer inschrijven. 

Korting bij twee studiegroepen
Als u aan twee studiegroepen in een seizoen deelneemt, krijgt u € 35,= korting op de totaalprijs.

Gezinskorting
Bij 3 of meer leden uit 1 gezin krijgt u € 25,= korting op de totaalprijs.

Korting Jeugdleden
Jeugdleden tot en met 18 jaar, die de studiegroepen voor volwassenen volgen, krijgen 25% korting op de prijs voor volwassenen.

Korting maatschappelijke participatieregeling
Volwassen leden, die aantoonbaar gebruik maken van de maatschappelijke participatieregeling van de gemeenten Wassenaar of Voorschoten, krijgen 50% korting.
Daarnaast vergoedt de gemeente Wassenaar maximaal € 205,= en de gemeente Voorschoten € 141,= per kalenderjaar (2020).
Meer informatie over de participatieregeling op de website van de sociale dienst Leidschendam-Voorburg / Voorschoten / Wassenaar.

Discount


Prompt payment discount
If you pay your full membership fee for Spring 2020 before 1 September 2020, we will give you a €10,= discount for each group you sign up for.
This discount can be used in combination with any other discounts we offer.
This discount does not apply to new (first-time) members.

Discount for two courses
If you sign up for two courses in one season, you will get a € 35,= discount on the total price for that season.

Family discount
Three or more members from one family get a € 25,= discount on the total price for one season.

Discount youth members
Youth members aged 18 and under attending an adult group get a 25% discount on the adult price.

Discount Social Participation Scheme
Adult members who can provide proof that they are making use of the Social Participation Scheme (Participatieregeling) offered by the municipality of Wassenaar or Voorschoten are entitled to a 50% discount.
Under the Social Participation Scheme, the municipality of Wassenaar offers up to € 205,= per calendar year and the municipality of Voorschoten offers up to € 141,= per calendar year (2019) towards the cost of a cultural or sporting activity.
For more information (in Dutch) about the Social Participation Scheme in Voorschoten/Wassenaar, click on the following link digitaal loket Leidschendam-Voorburg / Voorschoten / Wassenaar.