Coronaregeling maart 2020

In verband met de Coronacrisis zijn de studiebijeenkomsten vanaf maandagmorgen 16 maart 2020 tot aan het einde van het seizoen “voorjaar 2020″gestaakt.

Het niet doorgaan van de studiebijeenkomsten heeft grote financiële gevolgen voor de vereniging. Het bestuur heeft besloten om de lasten zo goed mogelijk over de leden, de studiebegeleiders en de vereniging te verdelen.

Samen kunnen we ervoor zorgen, dat de vereniging deze moeilijke periode zonder al te grote problemen doorkomt.

Het besluit

Het bestuur neemt de volgende financiële maatregelen:

  • We betalen 75% van de contributie terug voor de studiebijeenkomsten, die jullie hebben moeten missen. In bijzondere gevallen betalen we meer terug.
  • We vergoeden de studiebegeleiders 75% van hun vergoeding voor de studiebijeenkomsten, die ze niet hebben kunnen begeleiden.
  • We zetten voorlopig de extra ledenactiviteiten stop.
  • We keren waarschijnlijk aan het einde van dit seizoen geen bonus uit aan de studiebegeleiders.

We zullen als vereniging het grootste deel van de kosten betalen en zullen daarvoor onze financiële reserves moeten aanspreken.

Details van de terugbetaling contributie

In het algemeen betalen we 75% van een evenredig deel van de contributie terug voor de studiebijeenkomsten, die niet konden doorgaan.
Rekenvoorbeeld: 11 van de 20 studiebijeenkomsten zijn bijvoorbeeld niet door gegaan, de terugbetaling is dan 11/20 x 75% van de totale contributie.
We gaan hierbij uit van de contributie zonder de aftrek van de snelle betalers korting, dus niet van de werkelijk betaalde contributie.

Leden die nog een tweede studiegroep volgen, krijgen voor deze studiegroep 100% van een evenredig deel van de werkelijk betaalde contributie terug, dus wel na aftrek van alle kortingen.

Leden die zo kort lid zijn, dat zij maximaal 3 studiebijeenkomsten hebben kunnen volgen krijgen i.p.v. 75%, 100% terug voor de studiebijeenkomsten die niet konden doorgaan.

Leden die zo kort lid zijn, dat zij maximaal 6 studiebijeenkomsten hebben kunnen volgen krijgen i.p.v. 75%, 90% terug voor de studiebijeenkomsten die niet konden doorgaan.

Leden die zo kort lid zijn, dat zij 7 of meer studiebijeenkomsten hebben kunnen volgen krijgen 75% terug voor de studiebijeenkomsten die niet konden doorgaan.