Nieuws 2018

Jong talent bij de mini-opera in de tuin van het Baljuwhuis

Uit: De Wassenaarse krant
(Tekst: pr. Foto: Maarten Goossen.)

Neeltje Bangert met haar leerlingen.

Bij de uitvoering van de mini-opera la Bohème op 26 augustus, waren er in de tuin van het Baljuwhuis kunstwerken te zien met als thema opera. Deze werken waren allemaal af–komsig van Wassenaarse jongeren. Onder de bezielende leiding van Frank Karremans (Rijnlands Lyceum) en Neeltje Bangert (Ars et Studium) hebben een elftal jongeren kunstwerken gemaakt. De reacies van het publiek waren onverdeeld enthousiast. Het is leuk te zien dat jongeren zo’n thema als opera kunnen oppakken en daar ieder voor zich een compleet eigen interpretaie bij hebben. De kunstwerken waren onderverdeeld in twee leefijdscategorieën, te weten ‘tot 14 jaar’ en ‘14 jaar en ouder’. Alle inzendingen waren af–komsig van het Rijnlands Lyceum en Ars et Studium. De uiteindelijke uitslag is, dat bij de groep tot 14 jaar Rover Kruseman Aretz met zijn keramiek en gedicht ‘het verdriet van de dichter Alfonso’ en in de groep 14 jaar en ouder Devina Uvage Don met haar schilderij ‘heel Parijs huilt’ de meeste stemmen kregen. De keuze was volgens vele bezoekers moeilijk omdat alles zo mooi was. De combinaie van jongeren en opera was vorig jaar voor het eerst en is ook dit jaar met groot succes voortgezet.