Nieuws 2014

Wassenaar = Dorp van kunstenaars

Uit: De Wassenaarse Krant

Emilie Cummings opent de expositie in het
Van Heeckerenhuis

,,Mooi” en ,,Cool” zijn termen die herhaaldelijk voorkomen in het gastenboek van de expositie van Ars et Studium. Één toeschouwer vatte de tentoonstelling in telegramstijl samen: Wassenaar = kunstdorp. Niet alleen bezoekers, maar ook de vereniging van amateur kunstenaar kan tevreden terugzien op de vier dagen dat de werken van de leden werden tentoongesteld. Iedere dag wisten tientallen mensen de weg te vinden naar het Van Heeckerenhuis, nadat de opening op woensdagavond al meer dan honderd bezoekers trok.

Toen sprak de Wassenaarse Emilie Cummings in haar openingsspeech van ,,kunstenaar tot kunstenaar”. Een mooier compliment konden de leden van de vereniging eigenlijk niet krijgen. Emilie Cummings is een professionele beeldend kunstenares die in andere landen bekroond is voor haar beelden. De leden van Ars et Studium hebben ,,honderdduizend bezigheden naast het kunstenaarschap,” aldus Emilie Cummings.

Zij prees de amateur kunstenaars omdat ze zich kwetsbaar durven opstellen als ze ,,producten van zichzelf aan de wereld laten zien.” De kunstenares was onder de indruk van van de kwaliteit van de tentoonstelling.

Emilie had niet alleen wijze raad voor haar collega-kunstenaars. Bij een expositie zijn ook de kijkers belangrijk en dus richtte zij zich ook tot hen: ,,Een van de valkuilen bij het kijken naar kunst is het idee dat we meteen een mening moeten hebben over een kunstwerk. Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een kunstwerk staan. Dat heeft te maken met angst en onzekerheid. De drang tot oordelen bederft eigenlijk het kijkplezier. Probeer een schilderij of object te benaderen met nieuwe vragen en met een open vizier. Bijvoorbeeld: Waarom die kleur, waarom die compositie…..”

Indachtig deze woorden mocht het een prestatie heten, dat bezoekers vaak meer dan tien seconden over hadden om een van de tientallen werken te aanschouwen.