Nieuws 2015

Wierd blijft kunstenaar én leraar

Door: Henk van Lierop

Wierd Wagenmakers in zijn atelierwoning voor een ,,echte Wierd’’. De dorpskerk is vereeuwigd met Syberisch krijt, Contékrijt en houtskool. Daarnaast een aquarel die een (voormalig) detail laat zien van raadhuis De Pauw.

Wierd Wagenmakers is kunstenaar en leraar tegelijk. Dat was hij al, toen de geboren Fries in 1977 naar Wassenaar kwam om tekenles te geven aan het Rijnlands Lyceum. Nu schildert en tekent hij nog steeds taferelen in en rondom het villadorp. Bovendien brengt Wierd de amateur kunstenaars van Ars et Studium de kneepjes van het vak bij.

Als Wierd, 71 jaar jong, het bezoek ontvangt in wat je gerust een kunstenaarswoning mag noemen, rekent hij nadrukkelijk af met het misverstand als zouden alle Friezen stug zijn. Het gesprek wordt zelfs bijna intiem als hij trots zijn wellicht kostbaarste bezit te voorschijn haalt: een paar klapschaatsen die een wedstrijdrijder niet zouden misstaan.

De lange kalende Fries houdt zichzelf goed in conditie en dat is ook van belang voor zijn werk. Hij wordt gefascineerd door ,,de wilde woeste eenzaamheid van de natuur’’ en maakt van tijd tot tijd bergwandelingen in de Alpen. De aquarellen aan de muren in zijn zonovergoten huis aan De Haven zijn daarvan de stille getuigen.

Zijn werk is niet abstract. Wierd tekent en schildert ,,levensecht, maar brengt daarbij wel zijn eigen accenten aan.’’ Hij voelt zich niet in zijn artisticiteit beknot door in opdracht te werken en dat doet Wierd dan ook veel. En dan gaat het niet alleen om mensen die graag een tekening, ets of schilderij van hun woning willen. Wierd zat ooit op volle zee vastgebonden aan een boot om als kunstenaar ooggetuige te zijn van een catamaran-race. En hij vertelt niet minder enthousiast over zijn aanwezigheid in een operatiekamer, waar hij dezelfde blauwe kunststof kleding droeg als de chirurg om van nabij ,,de intimiteit van de operatie’’ in zich op te nemen. Wierd wilde het allemaal ter plaatse meemaken: ,,Anders zou ik niet in staat zijn om de essentie van de opdrachten weer te geven.’’

De kunstenaar/leraar praat graag en veel over zijn werk, maar zeg als bezoeker niet dat jij dit zelf nooit zou kunnen. Dan wordt hij, heel even, streng als een docent die een onwillige leerling toespreekt: ,,Iedereen kan het. Kleine kinderen tekenen graag en veel. Mensen moeten zich afvragen op welke leeftijd ze in de fout zijn gegaan.” Als beeldend kunstenaar leert Wierd de cursisten van Ars et Studium niet alleen de techniek van het schilderen, tekenen of etsen. ,,Ik leer ze ook hoe ze naar de dingen moeten kijken.’’ Anders gezegd: Hij doet gewoon wat hij altijd leuk heeft gevonden: ,,Mensen hun talent laten ontplooien’’.