Nieuws 2019

Wintertentoonstelling Ars et Studium wederom een succes

Het was gezellig druk in de ateliers van Ars et Studium bij de opening van de Wintertentoonstelling in het Van Heeckerenhuis afgelopen woensdagavond. In haar openingswoord sprak wethouder Lia de Ridder (zorg, volkshuisvesting, cultuur, onderwijs, duurzaamheid en burgerparticipatie) over het enthousiasme dat van het werk afspatte en de enorme variatie in werk. Dit is een regelrechte weerspiegeling van de vereniging, met jong en oud, vele nationaliteiten, en beginnende en ervaren kunstenaars, die samensmelten tot een kunstminnende en kunst-beoefenend geheel.

De wethouder kwam weliswaar naar de opening met haar ‘cultuur’-hoed op, maar bij deze warme en actieve vereniging passen natuurlijk meer van haar hoedjes, zoals onderwijs en burgerparticipatie, en bij deze tentoonstelling ook duurzaamheid, met werken in het kader van het project ‘Plastic, What Else?’ waarover u veel kunt lezen in deze krant. Jeugdbegeleidster Neeltje Bangert, die daaraan werkt met haar jonge kunstenaars, werd ook nog eens extra in het zonnetje gezet. Omdat zij nu 15 jaar bij Ars et Studium bezig is, kreeg zij een bos bloemen van het bestuur en een warm applaus van de aanwezige kinderen met hun ouders. Omdat onze jeugdafdeling blijft groeien, beginnen we in januari met een derde kindergroep, vroeg op de woensdagmiddag en onder leiding van Susanne Banning. Voor meer informatie over deze groep en de andere studiebijeenkomsten die in januari weer beginnen, zie de website arsetstudium.nl. Hier vindt u ook het inschrijfformulier. Nieuwe leden zijn van harte welkom!